adresseren

adresseren
{{adresseren}}{{/term}}
I 〈overgankelijk werkwoord〉
[van een adres voorzien] address
voorbeelden:
1   een brief vergeten te adresseren forget to address a letter
II 〈wederkerend werkwoord; zich adresseren〉
[zich wenden] address oneself (to)apply (to)
III 〈onovergankelijk werkwoord〉
[een verzoekschrift indienen] petition

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”